• Tylko online

PIT-36 (29)

Szablon lub wzór dokumentu do uzupełnienia, do pobrania za darmo.

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
PIT-36 (29)

PIT-36 (29)

Szablon lub wzór dokumentu do uzupełnienia, do pobrania za darmo.

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument PIT-36 (29) jest do pobrania za darmo w formacie PDF. Deklaracja PIT-36 jest dla podatników (rozliczających się samodzielnie lub z małżonkiem), do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), czyli m.in:
a) dla tych, którzy prowadzili:
- pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
- działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
b) uzyskali przychody:
- z najmu (np. mieszkania), podnajmu (np. lokalu), dzierżawy (np. ziemi pod działalność rolniczą), poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
- z odpłatnego zbycia rzeczy wg zasad określonych w przepisach ustawy
- od których powinni samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
- ze źródeł przychodów położonych poza granicami Polski
- z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,
c) korzystają ze zwolnienia na podstawie przepisów ustawy,
d) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
e) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
f) obniżają dochody o straty z lat ubiegłych,
g) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Treść pliku należy wypełnić wg indywidualnych potrzeb i złożyć wg uznania do właściwego Urzędu Skarbowego. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-1122

Opis

Typ pliku
pdf