• Nowy
PIT-2(9) - formularz podatkowy po 30 grudnia 2022r.

PIT-2(9) - formularz podatkowy po 30 grudnia 2022r.

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
PIT-2(9) - formularz podatkowy po 30 grudnia 2022r.

PIT-2(9) - formularz podatkowy po 30 grudnia 2022r.

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Akceptuję zasady polityki prywatności  

PIT-2 (9) jest formularzem podatkowym, który służy do rozliczenia dochodów z tytułu odsetek, dywidend i innych dochodów kapitałowych. Dotyczy to zarówno dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne, jak i przez przedsiębiorców. W przypadku osób fizycznych, dochody te mogą pochodzić m.in. z lokat bankowych, obligacji, udziałów w spółkach czy funduszy inwestycyjnych. W przypadku przedsiębiorców, dochody te mogą pochodzić m.in. z dywidend uzyskanych z udziałów w spółkach czy odsetek od kredytów. PIT-2 (9) ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. | publikacja 30 grudnia 2022 r.

Podatnik wypełnia tylko te części, w zakresie których składa oświadczenie lub wniosek. Oświadczenia lub wnioski składa się poprzez zaznaczenie właściwego (-ych) kwadratu (-ów), a w części E w poz. 10 dodatkowo poprzez skreślenie niewłaściwej treści w pkt 1 albo 2, oraz złożenie podpisu w części K.

Podstawa prawna: Art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej także ”ustawą”.

Wypełnienie i złożenie formularza PIT-2 nie jest trudne, ale wymaga odpowiedniej wiedzy na temat dochodów kapitałowych oraz rozliczania ich podatkowo. Jeśli masz wątpliwości lub nie jesteś pewny, jak rozliczyć swoje dochody, najlepiej skorzystać z pomocy specjalisty lub skonsultować się z Urzędem Skarbowym.

W zeznaniu podatkowym należy rozliczyć dochody z różnych źródeł, w tym między innymi:

  1. Dochody z pracy, czyli wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz innego rodzaju umów o pracę.
  2. Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, czyli przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno jako osoba fizyczna jak i przedsiębiorca.
  3. Dochody z najmu, czyli przychody z tytułu wynajmu mieszkania, pokoju, lokalu lub innego rodzaju nieruchomości.
  4. Dochody z kapitałów pieniężnych, czyli odsetki, dywidendy, przychody z udziału w spółkach oraz inne tego typu przychody.
  5. Dochody z rynku nieruchomości, takie jak przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości, działki, budynku itp.
  6. inne dochody jak np. z tytułu darowizn, odpisów na cele kulturalne, opodatkowanie zysków z giełdy itp.

Ważne jest, aby pamiętać o rozliczeniu wszystkich dochodów, niezależnie od tego, czy są one opodatkowane na podstawie skali podatkowej czy też podatkiem liniowym.

Pamiętaj, że konieczne jest dokładne i rzetelne uzupełnienie informacji dotyczących dochodów kapitałowych i zaniechanie tego może skutkować nałożeniem kary przez Urząd Skarbowy.

#-3801

Opis

Typ pliku
pdf

Zobacz także

Opinie klientów (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.