• Tylko online

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

Szablon lub wzór dokumentu do pobrania, do edycji, do wydruku. 

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

Szablon lub wzór dokumentu do pobrania, do edycji, do wydruku. 

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania jest do pobrania w formacie doc, który można swobodnie edytować. Wzór zawiera podstawową treść umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, lokalu mieszkalnego. W darmowym wzorze promesy możesz wpisać informacje o:
- dzień i miejsce podpisania umowy 
- dane sprzedającego oraz kupującego mieszkanie
- dane nieruchomości (adres, powierzchnia księga wieczysta, właściwy sąd rejonowy) 
- informacje o stanie technicznym mieszkania, stanie prawnym nieruchomości
- cena sprzedaży, kwota zadatku oraz termin jego zapłaty
- oświadczenia na wypadek nie zawarcia umowy z przyczyn zarówno po stronie Kupującego, jak i Sprzedającego 
- podstawowe formuły: Wszelkie koszty związane z zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży i przeniesieniem własności nieruchomości ponosi Kupujący. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-1418

Opis

Typ pliku
doc
Opinie klientów (0)