Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną powstała 24 października 1934 r. w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych. ZUS realizuje przede wszystkim dwa główne cele: 1. gromadzenie składek na ubezpieczenia społeczne obywateli oraz 2. dystrybucja przewidzianych prawem świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych, zasiłków macierzyńskich, świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500 plus, świadczeń żłobkowych, świadczeń z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach. Dodatkowo ZUS zarządza środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej. Zakres działania tej instytucji został określony w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585),

ZUS przede wszystkim: 
- stwierdza i ustala obowiązek ubezpieczeń społecznych,
- ustala uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłaca te świadczenia,
- wymierza i pobiera składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- prowadzi rozliczenia z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł,
- prowadzi indywidualne konta ubezpieczonych i konta płatników składek,
- orzeka przez lekarzy orzeczników Zakładu oraz komisje lekarskie Zakładu dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń
- wystawia osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych imienne legitymacje emeryta-rencisty, potwierdzających status emeryta-rencisty.

W tej kategorii znajdziesz bezpłatne wzory dokumentów, formularzy, wniosków, oświadczeń do pobrania oraz płatne wersje plików: wniosek o rentę, zasiłek, Z-15a, wniosek o emeryturę, zgłoszenie zapytania płatnika, zgłoszenie zapytania ubezpieczonego, zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej, ZUS ZUA, ZUS Z-10, ZUS Z-3 itd. 

Aktywne filtry