Najmu

Umowa najmu, jest umową regulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego. Co do zasady wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas określony lub nieokreślony, natomiast najemca zobowiązuje się płacić w zamian czynsz w określonej wysokości. 

Sprawdź wzór umowy: najmu budynku, najmu lokalu mieszkalnego, najmu lokalu użytkowego, najmu mieszkania, najmu rzeczy ruchomej, najmu samochodu, podnajmu części lokalu.

Aktywne filtry