Podatek akcyzowy

Akcyza to podatek pośredni, regulowany nie tylko polskimi przepisami, lecz również unijnymi. Dzięki temu istnieje jednolity rynek UE. Podatek akcyzowy obejmuje niektóre kategorie wyrobów, tj.
- alkohol, tytoń, energia, wyroby energetyczne - dotyczy wszystkich państw UE)
- samochody osobowe, płyn do papierosów elektronicznych (liquid), wyroby nowatorskie - w zależności od regulacji prawnych danego Państwa UE.
Akty prawne, które regulują prawo akcyzowe w Polsce to:
- dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG
- ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym regulująca opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu tymi wyrobami, a także oznaczanie znakami akcyzy
- rozporządzenia Ministra Finansów wydane na podstawie delegacji zawartych w ww. ustawie.

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory dokumentów oraz formularze dotyczące podatku akcyzowego: AKC-4zo ­deklaracja dla podatku akcyzowego, AKC-EN - deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN), AKC-WW - deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych, AKC-ST/AKC-STn - deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego, AKC-P -­ deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika, Dokument dostawy wyrobów węglowych, INF-D(4) - Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym i inne. 

Aktywne filtry