Kadrowe

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz przechowywać akta osobowe pracowników. Akta osobowe składają się z 3 części i są zakładane osobno dla każdego pracownika. Część pierwsza przeznaczona jest na dokumenty dotyczące ubiegania się pracownika o zatrudnienie. Część druga zawiera dokumenty dotyczące nawiązania i trwania stosunku pracy. W trzeciej części umieszczane są dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. Dobrze prowadzone sprawy kadrowe, pełna dokumentacja to wizytówka firmy.

Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pracowniczej przez okres zatrudnienia i okres:
- 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy, albo
- 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym został złożony raport informacyjny, albo
- 50 lat od ustania stosunku pracy
w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory dokumentów oraz płatne wersje plików do pobrania i wydruków dotyczących: dokumentacji pracowniczej, podatkowej księga przychodów i rozchodów, poboru podatku dochodowego przez płatników, podróży służbowych, samochodów służbowych, wybór sposobu wpłacania zaliczek.

Sprawdź bezpłatne dokumenty oraz płatne produkty m. in: ewidencja przebiegu pojazdu, KPIR, dokumenty podatkowe, wniosek o zaliczkę, arkusz danych pracownika. 

Aktywne filtry