Ocena ryzyka zawodowego

Ryzykiem zawodowym określa się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, które powodują straty, a w szczególności wystąpienia u pracownika niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w jego środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Dlatego prawnie zostały wprowadzone procesy analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności - tzw. Ocena Ryzyka Zawodowego. Kodeks Pracy nakłada na pracodawców obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym na danym stanowisku pracy (art. 226). Dodatkowo wymóg udokumentowanej analizy ryzyka zawodowego w zakładzie pracy nałożony został przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dział IV. Procesy Pracy, Rozdział 1. Przepisy ogólne, § 39.1 Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory oraz wersje płatne Oceny Ryzyka Zawodowego (ORZ), m.in dla stanowiska: ORZ pracownik administracyjno-biurowy, ORZ elektryk, ORZ stanowiska kierownicze, ORZ magazynier, ORZ fryzjer. Dostępne są też arkusze excel z Analizą zagrożeń i ORZ dla różnych stanowisk.

Aktywne filtry

ORZ zbrojarz

ORZ zbrojarz

Cena podstawowa 25,00 zł -20% Cena 20,00 zł
  • Tylko online
  • -20%
ORZ magazynier

ORZ magazynier

Cena 0,00 zł
  • Tylko online
  • Obecnie brak na stanie
ORZ konserwator

ORZ konserwator

Cena 0,00 zł
  • Tylko online
  • Obecnie brak na stanie