• Tylko online

ORZ usługi remontowo budowlane

Szablon lub wzór dokumentu ORZ do pobrania, do edycji.

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
ORZ usługi remontowo budowlane

ORZ usługi remontowo budowlane

Szablon lub wzór dokumentu ORZ do pobrania, do edycji.

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument ORZ usługi remontowo budowlane jest do pobrania w przedstawionym formacie doc. Ocena ryzyka zawodowego dotyczy prac budowlanych dla grupy murarzy, tynkarzy, malarzy, tapeciarz oraz ich pomocników. Ocena ryzyka zawodowego stanowiska pracy prowadzona została metodą według schematu Job Safeta Analysis. Ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy: usługi remontowo budowlane zawiera:

1) schemat  szacowania ryzyka

- zagrożenia i uciążliwości zawodowe występujące na stanowisku pracy:  murarz, tynkarz, malarz, tapeciarz np. wypadki wynikające z niesprawności technicznej obsługiwanej maszyn, nieostrożnej pracy, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, zranienie, zgniecenie, skaleczenie, otarcia wynikające z pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn, upadków narzędzi, przemieszczania materiałów,
- przyjęte kryteria oceny ryzyka zawodowego : m  - małe, s   -  średnie, d  -  duże,  bd -  bardzo duże
- charakterystyka stanowiska pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku  pracownika ogólnobudowlanego np. w zależności od wykonywanych czynności praca odbywa się przemiennie : w pozycji stojącej; okresowe poruszanie się , również po schodach i ciągach komunikacyjnych, wykonywanie pracy przez 8 godzin dziennie. możliwa jest praca na wydłużonej zmianie.
- czynniki szkodliwe i uciążliwe mogące wystąpić na stanowisku pracy np.  zgodnie z polską normą pn-08052 „niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. klasyfikacja.” podczas wykonywania pracy na stanowisku robotnika budowlanego mogą wystąpić: czynniki fizyczne (poruszające się maszyny i mechanizmy), czynniki chemiczne (możliwy kontakt z substancjami żrącymi , trującymi i toksycznymi), czynniki psychofizyczne (obciążenie fizyczne statyczne oraz dynamiczne w przypadku dźwigania i przenoszenia ciężarów)
- ograniczenie ryzyka zawodowego np. profilaktyka medyczna, profilaktyka organizacyjna, świadczenia profilaktyczne, profilaktyka techniczna

2) analiza ryzyka zawodowego w  grupie  zawodowej  pracowników budowlanych zatrudnionych w zakładzie  (możliwe niebezpieczne wydarzenia, przyczyny zagrożenia, możliwe skutki zagrożenia, skutek, prawdopodobieństwo, ryzyko, sposoby zmniejszania ryzyka, ryzyko po redukcji)

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-419

Opis

Typ pliku
doc