Dokumenty magazynowe

Dokumentację magazynową prowadzi się w celu prawidłowego i skutecznego procesu przepływu materiałów i towarów składowanych w magazynie każdego przedsiębiorstwa, czy firmy. Prawo reguluje zasady dokumentowania obrotu magazynowego w Ustawie z 29 września 1994 o rachunkowości.
Dokumenty magazynowe czy to w formie elektronicznej, czy papierowej potrzebne są do prowadzenia ewidencji przyjmowania, wydawania dóbr oraz sprawdzania i aktualizowania wielkości ich stanów. Biorąc pod uwagę kierunek przepływu towarów, można podzielić je na:
- dokumenty przychodowe (do magazynu) np. przesunięcie międzymagazynowe (MM), przyjęcie zewnętrzne (PZ), przyjęcie wewnętrzne (PW), zwrot wewnętrzny (ZW),
- dokumenty rozchodowe (z magazynu): rozchód wewnętrzny (RW), wydanie na zewnątrz (WZ), przesunięcie międzymagazynowe (MM).

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory i płatne wersje: MM, PZ, PW, ZW, WZ, RW oraz kartotekę magazynową ilościowo-wartościową w różnych formatach do wydruku. 

Aktywne filtry