Praca i stosunek pracy

Stosunek pracy został zdefiniowany w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, wg którego: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wraz z zatrudnieniem pracownika pojawiają się kwestie: wynagrodzenia, zaświadczeń, urlopów, ewidencji czasu pracy, świadectwa pracy, danych osobowych. 

W tej kategorii możesz znaleźć darmowe wzory dokumentów oraz płatne wersje do wydruku (pdf) lub edycji (doc, docx, rtf, xlx, xlsx) do zastosowania dotyczące: 

- zatrudnienia i obsługi kadrowej pracownika
- cywilnoprawnych form świadczenia pracy,
- urlopów oraz innych zwolnień od pracy,
- wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS,
- wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wybierz i wykorzystaj w codziennej pracy wzory dokumentów: ewidencja czasu pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zakres obowiązków, świadectwo pracy, pismo w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego i wiele innych. 

Aktywne filtry