Pobór podatku dochodowego przez płatników

Osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł tych przychodów. Osoby fizyczne niemieszkające w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Polski. Każda ww. osoba ma obowiązek odprowadzenia do stosownego organu podatkowego podatku, co często dzieje się za pośrednictwem płatnika, tj. pracodawcy, odprowadzającego zaliczki na podatek. Nieodłączną częścią podatku dochodowego jest roczna deklaracja podatkowa PIT. Reguły płacenia zaliczek na podatek, sposób obliczania PIT i podstawy opodatkowania, stawki podatku, koszty uzyskania, a także ulgi i odliczenia, które może zastosować podatnik - to główne zagadnienia podatku dochodowego.  Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane przez płatników, powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu Ministra Finansów. Wysokość zaliczki u pracowników, czy zleceniobiorców osiągających ustawą określony miesięczny dochód brutto, oblicza się od 2022 r. wg nowych zasad określonych ustawami, rozporządzeniem i rozporządzeniem do rozporządzenia, które wprowadza poprawki do przepisów wprowadzonych po 1 stycznia 2022 r. 

Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika może złożyć podatnik w przypadku:
- gdy jest zatrudniony na dwóch etatach w różnych firmach (wniosek składa do tej firmy, która nie uwzględnia kwoty wolnej w zaliczkach),
- gdy jest zatrudniony na etacie i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą (rozliczaną według skali) lub rozlicza najem prywatny,
- gdy zatrudniony jest emerytem lub rencistą i pobiera świadczenia z organu rentowego (wniosek można złożyć w firmie).

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory dokumentów, wniosków oraz płatne wersje pdf, doc, docx, rtf: wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek, wniosek o sporządzenie i przekazanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach, rachunek do umowy zlecenia, oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Aktywne filtry