Zasiłki ZUS

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, na przykłąd: Formularze dla pracodawcy, Zaświadczenia z ZUS, Zasiłek chorobowy, Zasiłek macierzyński, Zasiłek pogrzebowy, Zasiłek opiekuńczy, Świadczenie rehabilitacyjne, Zasiłek wyrównawczy, Świadczenia wypadkowe, Ulgi i umorzenia.  Można ich używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF, na przykład:

  • Z-3 Zaświadczenie płatnika składek
  • Z-3a Zaświadczenie płatnika składek
  • Z-3b Zaświadczenie płatnika składek
  • ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy
  • Z-15B Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
  • Z-15A Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

Aktywne filtry