Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

Księgi wieczyste, zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece prowadzone są w systemie informatycznym. Treść ksiąg wieczystych gromadzona jest w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, która mieści się w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości. Informacji z CBDKW udziela Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, z ekspozyturami przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. Dokumenty te mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. Od wniosków są pobierane opłaty, m.in: od wniosków w postaci papierowej o wydanie: odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30zł, odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60zł. Jeżeli opłata została wniesiona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wtedy pobierana jest prowizja operatora płatności elektronicznej.

Aby poprawnie złożyć wniosek należy sprawdzić oznaczenie kodów wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych, które zawiera załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 312 ze zm.).

W tej kategorii znajdziesz formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym, w tym m.in: Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS), Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL), Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN), Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD), Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP), Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU).

Aktywne filtry