Dokumenty HACCP dla gastronomi

HACCP, co jest skrótem od Hazard Analysis and Critical Control Point, czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, to system zarządzania bezpieczeństwem żywności. Został on opracowany w latach 60. XX wieku przez NASA i Pillsbury, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności dla astronautów.

Głównym celem systemu HACCP jest identyfikacja, ocena i kontrola zagrożeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności. Zagrożenia te mogą być biologiczne (np. bakterie, wirusy, grzyby), chemiczne (np. pestycydy, toksyny, alergeny) lub fizyczne (np. kawałki szkła, metalu).

System HACCP opiera się na siedmiu zasadach:

  1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń: identyfikacja i ocena zagrożeń, które mogą wystąpić w procesie produkcji żywności.
  2. Określenie krytycznych punktów kontroli (CCP): Punkty w procesie, które muszą być kontrolowane, aby zminimalizować lub wyeliminować ryzyko.
  3. Ustalenie krytycznych granic: Określenie minimalnych i maksymalnych wartości, które muszą być utrzymane, aby kontrolować zagrożenie.
  4. Ustalenie systemu monitorowania CCP: Monitorowanie CCP, aby upewnić się, że są one pod kontrolą.
  5. Ustalenie działań korygujących: Co należy zrobić, gdy monitorowanie wskazuje, że określony CCP nie jest pod kontrolą.
  6. Weryfikacja: Upewnienie się, że system HACCP działa efektywnie.
  7. Dokumentacja: Utrzymywanie dokładnej dokumentacji i zapisów dotyczących tych siedmiu zasad.

Stosowanie systemu HACCP jest obowiązkowe dla wielu firm w branży spożywczej. Przestrzeganie zasad HACCP pomaga zapewnić, że produkty spożywcze są bezpieczne do spożycia, a także może pomóc w zapobieganiu wybuchom chorób przenoszonych przez żywność. System HACCP jest uznawany na całym świecie jako najskuteczniejszy system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Aktywne filtry