CIT

Podatek CIT z angielskiego "Corporate Income Tax" jest podatkiem dochodowym od osób prawnych i wynosi 19% podstawy opodatkowania lub 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych (dotyczy podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły 2 mln zł). Podatek jest liczony od sumy przychodów uzyskanych ze źródeł przychodów (zyski kapitałowe, inne źródła przychodów) przez podatnika. Podstawowym dokumentem regulującym ten rodzaj podatku w naszym pięknym kraju jest Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zw. ustawą CIT). Podatnikiem podatku CIT obok osób prawnych są też jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę w Polsce, spółki kapitałowe w organizacji, spółki jawne, które mają siedzibę w Polsce, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży określonej informacji lub jej aktualizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, podatkowe grupy kapitałowe, spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie.

W trakcie roku podatkowego podatnicy nie składają deklaracji podatkowych, ale powinni odprowadzać co miesiąc zaliczki na podatek CIT do Urzędu Skarbowego. Wysokość zaliczki oblicza się wg ogólnych zasad narastająco od początku roku podatkowego lub wg systemu uproszczonego. Do 3go miesiąca następnego roku podatnicy składają zeznania dot. wysokości dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym. Wyjątkiem są podatnicy, osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane - oni składają zeznanie do końca dziewiątego miesiąca roku następnego.

W tej kategorii znajdziesz darmowe formularze i wzory dokumentów:Cit-6ar, Cit-6r, Cit-8, Cit-8a, Cit-8b, Cit-9r, Cit-10z, Cit-11r, Cit-D, Cit-St, Ift-2, Ift-2r, Cit-6ar, Cit-6r, Cit-8, Cit-8a, Cit-8b, Cit-9r, Cit-10z, Cit-11r, Cit-D, Cit-St, Ift-2, Ift-2r.

Aktywne filtry

IFT-2r

IFT-2r

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
IFT-2

IFT-2

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-st

CIT-st

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-d

CIT-d

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-11r

CIT-11r

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-10z

CIT-10z

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-9r

CIT-9r

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-8b

CIT-8b

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-8a

CIT-8a

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-8

CIT-8

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-6r

CIT-6r

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-6ar

CIT-6ar

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
IFT-2r

IFT-2r

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
IFT-2

IFT-2

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-st

CIT-st

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-d

CIT-d

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-11r

CIT-11r

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-10z

CIT-10z

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-9r

CIT-9r

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-8b

CIT-8b

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-8a

CIT-8a

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-8

CIT-8

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-6r

CIT-6r

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
CIT-6ar

CIT-6ar

Cena 0,00 zł
 • Tylko online