Regulaminy zakładowe

Wiele przedsiębiorstw działa na podstawie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania. Jest to akt wewnątrzzakładowy, który określa organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników, jak i pracodawcy. Ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek utworzenia takich dokumentów, wg zasad określonych w przepisach Kodeksu pracy.

Według art. 9 Kodeksu pracy regulamin pracy to akt normatywny, zaliczany do autonomicznych źródeł prawa pracy. Wg Art.  104. Kodeksu pracy pracodawca zatrudniający:
- co najmniej 50 pracowników wprowadza regulamin pracy
- mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy,
- co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie. 
Do każdego z tych wymogów dochodzi wyjątek, czyli w sytuacji w której obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy, pracodawca nie musi wprowadzać regulaminu pracy.

Wg art.  772. §  1. Kodeksu pracy: Pracodawca  ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zatrudnia co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy.

Regulamin zakładowy wchodzi w życie w terminie dwóch tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracownikom.

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory dokumentów oraz płatne wersje do zastosowania, do wydruku (pdf) lub edycji (doc, docx, rtf, xlx, xlsx): regulamin pracy, regulamin zakładowy, regulamin płacy, regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy.

Aktywne filtry