Podatki dochodowe PIT

Podatek PIT to podatek od dochodów osobistych. PIT jest skrótem z angielskiego „Personal Income Tax”. Podstawą prawną do stosowania tego podatku jest Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tzw. „ustawa ryczałtowa”). Podatnikiem podatku dochodowego jest każda osoba fizyczna, która osiąga dochód. Do podatników zalicza się też małoletnie dzieci, które uzyskują dochody m.in. z własnej pracy, stypendiów, najmu nieruchomości czy przedmiotów oddanych do ich swobodnego użytku. Przedmiotem opodatkowania są wszelkiego rodzaju dochody, chyba że dochody te zostały  w drodze rozporządzona zaliczone do dochodów wolnych od podatku. Osiągnięta w danym roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów ze źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania jest zwana dochodem. Uzyskując dochody z kilku źródeł, opodatkowaniu podlega suma dochodów ze wszystkich źródeł. Dochody są opodatkowane według tzw. skali podatkowej, która obecnie jest dwustopniowa, a jej stawki wynoszą 17 i 32%. Katalog źródeł przychodu jest bardzo szeroki, źródłem może być zarówno stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście, najem, podnajem, dzierżawa, pozarolnicza działalność gospodarcza, kapitały pieniężne i prawa majątkowe, jak i odpłatne zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntów. 

PIT jest płacony przez podatników w ciągu roku w formie miesięcznych zaliczek zaliczek na podatek, podatku zryczałtowanego lub po rozliczeniu rocznym. Co roku od 15 lutego do 30 kwietnia każdy podatnik składa zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu i poniesionej straty w poprzednim roku podatkowym w odpowiednim formularzu PIT. 

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory dokumentów, formularzy, wniosków dotyczące podatku dochodowego: pit-r, pit 36L, pit 36, pit-8, pit-38, pit-39, pit-36LS.

Aktywne filtry

PIT-r(16)

PIT-r(16)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-r(15)

PIT-r(15)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-40(19)

PIT-40(19)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-39(5)

PIT-39(5)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-38(9)

PIT-38(9)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-37(19)

PIT-37(19)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-36l(9)

PIT-36l(9)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-28(17)

PIT-28(17)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-23(6)

PIT-23(6)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-19a(6)

PIT-19a(6)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-16a(7)

PIT-16a(7)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-16(10)

PIT-16(10)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-11(20)

PIT-11(20)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-11(19)

PIT-11(19)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-8c(6)

PIT-8c(6)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-8c(5)

PIT-8c(5)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-8ar(3)

PIT-8ar(3)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-8ar(2)

PIT-8ar(2)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PIT-6l(10)

PIT-6l(10)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online