Prawne

Kontakt z prawem nie zawsze musi dotyczyć problemów. Czasem wymaga złożenia odpowiedniego dokumentu do określonego urzędu, czy sądu. W procesie przygotowania formularza, wniosku, skargi czy zażalenia do Sądu można oprzeć się o gotowy wzór, by niczego nie pominąć. W tej kategorii znajdują się wzory pism i dokumentów dotyczących zmian w księgach wieczystych, udzielanych pełnomocnictw, składanych pozwów, skarg, sprzeciwów, wniosków czy zażaleń.

Aktywne filtry