Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość finansowa to zbiór informacji o działalności przedsiębiorstwa, prowadzona ze względu na jej działania zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Każda jednostka gospodarcza w Polsce jest zobowiązana do prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych, będących źródłem informacji niezbędnych do zarządzania danym przedsiębiorstwem. Sprawozdanie finansowe przygotowywane jest przez podmioty prowadzące księgi rachunkowe i zawiera informacje na temat ich sytuacji finansowej oraz przeprowadzonych przez nie transakcji, m.in:
- rachunek zysków i strat oraz dane uzupełniające rachunek zysku i strat,
- bilans oraz dane uzupełniające bilans,
- zestawienie zmian w funduszu własnym,
- rachunek przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory oraz płatne wersje w formacie pdf do druku, docx, doc, xlsx do edycji. Niezależnie od wybranej formy, wybierz wzór i dostosuj do swoich potrzeb: kwartalne i roczne sprawozdania, bilans, rachunek wyników, bilans uproszczony, Rb-27s, Rb-28,

Aktywne filtry

Bilans

Bilans

Cena 0,00 zł
  • Tylko online