Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwem określa się jednostronną czynność prawną polegającą na upoważnieniu konkretnej osoby do działania swoim imieniu w określonym zakresie spraw lub czynności, które taka osoba będzie mogła wykonać. Do działania w swoim lub imieniu firmy można upoważnić więcej niż jedna osobę, co nie powoduje odebrania prawa do samodzielnego wykonania danej czynności, czy załatwienia sprawy. W każdej chwili można też odwołać pełnomocnictwo. 

Prawo przewiduje następujące pełnomocnictwa:
- pełnomocnictwo zwykłe  - udzielane przez osobę fizyczną, osobę prowadzącą działalność gospodarczą, spółkę kapitałową, jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej np. spółkę osobową
- prokura - udzielana przez przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG oraz przez podmioty wpisane do KRS.

Pełnomocnik będzie posiadał uprawnienia w takim zakresie, w jakim zostaną mu udzielone: np.
- w ramach pełnomocnictwa ogólnego dokonuje czynności zwykłego zarządu np. załatwia sprawy przed organami administracji, sprawy przed urzędami skarbowymi, urzędem miasta, czy gminy
- w ramach pełnomocnictwa rodzajowego pełnomocnik dokona czynności określonego rodzaju np. do załatwienia konkretnej sprawy przed sądem czy urzędem. 

Pełnomocnictwo ogólne powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności. 

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory pism, dokumentów związanych udzielaniem pełnomocnictw oraz płatne wersje do zastosowania, do wydruku (pdf) lub edycji (doc, docx, rtf, xlx, xlsx): odwołanie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo administracyjne, pełnomocnictwo do zawierania umów, pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism.

Aktywne filtry

Prokura

Prokura

Cena 0,00 zł
  • Tylko online