Informacje urzędowe

W tej kategorii znajdziesz dokumenty informacyjne, które możesz złożyć do Urzędu Skarbowego, na przykład w przypadku: likwidacji działalności gospodarczej, sporządzenia remanentuprowadzenia jednolitej ewidencji dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego itp. Darmowe wzory dokumentów są dostępne w formatach doc, docx, rtf umożliwiających edycję w popularnych programach biurowych np. Open Office, Word, Dokumenty Google. 

Aktywne filtry