Wnioski ZUS dla osoby pracującej

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF, na przykład:

  1. UWZ- Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
  2. US-7- Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej
  3. USS - Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej

Aktywne filtry