Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy jest sprawą prostą, należy tylko postępować zgodnie z warunkami umowy, którą chce się wypowiedzieć. Proces wypowiadania umowy polega na tym, że jedna strona umowy składa drugiej stronie oświadczenie (w formie pisma) skutkujące zakończeniem tej umowy. Jest to oświadczenie jednostronne, więc nie wymaga zgody drugiej strony, jednak dobrze jest otrzymać potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia. 

Kiedy można wypowiedzieć umowę? To zależy od typu umowy: przykładowo jeżeli umowa najmu mieszkania została zawarta na czas nieokreślony, może zostać wypowiedziana w każdej chwili. Natomiast wypowiedzenie takiej umowy zawartej na czas określony możliwe jest tylko w sytuacji, kiedy strony przewidziały taką możliwość w warunkach umowy. Każde pismo z wypowiedzeniem powinno zawierać: nagłówek z informacją "Wypowiedzenie umowy", dane o umowie, którą się wypowiada (np. Umowa najmu z dnia 22.01.2021r.), datę wypowiedzenia, informacje o zachowaniu lub nie okresu wypowiedzenia, datę i podpis wypowiadającego.


W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory wypowiedzenia umowy oraz ich płatne wersje w formatach docx, doc, rtf, pdf. Do samodzielnej edycji lub wydruku i ręcznego wypełnienia. 

Aktywne filtry