• Tylko online
Wypowiedzenie umowy o prace za skróconym okresem wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o prace za skróconym okresem wypowiedzenia przez pracodawcę 2022

Szablon lub wzór dokumentu do pobrania i edycji.

5,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
Wypowiedzenie umowy o prace za skróconym okresem wypowiedzenia przez pracodawcę 2022

Wypowiedzenie umowy o prace za skróconym okresem wypowiedzenia przez pracodawcę 2022

Szablon lub wzór dokumentu do pobrania i edycji.

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument Wypowiedzenie umowy o prace za skróconym okresem wypowiedzenia przez pracodawcę - wzór 2022 jest do pobrania w formacie docx. Wzór wypowiedzenia zawiera przykładowe dane do podmiany oraz pola do dostosowania, bądź uzupełnienia:

- miejscowość, data złożenia wypowiedzenia
- dane pracodawcy
- dane pracownika
- oświadczenie o wypowiedzeniu
- informacja o skróceniu okresu wypowiedzenia
- informacja o umowie wypowiadanej
- pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (czyli 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy, w którego obszarze właściwości praca była lub miała być wykonywana, lub sądu właściwego dla siedziby pozwanego czyli pracodawcy)
- przyczyna wypowiedzenia umowy (z przykładem)
- miejsce na podpis pracodawcy lub osobę upoważnioną.

Pracodawca może rozwiązać za wypowiedzeniem każdą umowę o pracę zawartą z pracownikiem (tj. umowę na czas nieokreślony, na czas określony i na okres próbny). O rozwiązaniu umowy o pracę w tym trybie informuje pracownika, składając mu pisemne oświadczenie (osobiście, przez upoważnioną osobę, za pośrednictwem poczty). 

Według obowiązujących przepisów (w szczególności Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę wymaga od niego podania przyczyny wypowiedzenia. Przyczyna co do zasady powinna być uzasadniona, konkretna (nie może być zbyt ogólna, powinna być zrozumiała dla pracownika), indywidualna, prawdziwa (musi zaistnieć, albo być przyszła, ale realna). Bez podania przyczyny, wypowiedzenie uznaje się za bezskuteczne. 

Wg orzecznictwa przyczynami uzasadniającymi wypowiedzenie umowy o prace mogą być:
- prowadzenie działalności konkurencyjnej także wtedy, gdy strony nie zawarły umowy zakazującej takiej działalności,
- odmowa podpisania przez pracownika umowy o zakazie konkurencji,
- likwidacja stanowiska pracy,
- zmniejszenie stanu zatrudnienia,
- dezorganizacja pracy z powodu długotrwałej nieobecności pracownika.

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-842

Opis

Typ pliku
docx