Podatkowe

Podatki to nieodłączny element naszego prywatnego, czy firmowego budżetu. Podatki to świadczenie na rzecz państwa, które jest nieodpłatne, publicznoprawne, przymusowe i bezzwrotne. Świadczenie to jest głównym źródłem dochodu państwa i umożliwiają jego działalność (rozbudowa dróg, utrzymanie szkół, szpitali, wsparcie najuboższych), jak i realizację programów wyborczych, pomysłów (lepszych, gorszych), planów itp. partii rządzącej. W Polsce wprowadzonych zostało kilkanaście rodzajów podatków, które różnią się od siebie tym, kto jest opodatkowany (podmiot opodatkowania), co jest opodatkowane (przedmiot opodatkowania), wysokością podatku (%), sposobem poboru podatku.  Podatki dzielone są na pośrednie (VAT, akcyza, podatek od gier) oraz bezpośrednie (PIT, CIT, rolny, leśny, tonażowy, od nieruchomości, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, od produkcji okrętowej, od środków transportowych). 

Podstawą nakładania podatków na obywateli jest art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Poszczególne regulacje dotyczące podatków zostały określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018 poz. 800, z późn. zm.)

Dokumentację, która stanowi podstawę rozliczenia podatku można zniszczyć po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dłuższy okres archiwizacji jest zależny od ustawy.

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory dokumentów oraz płatne wersje do zastosowania w sprawach podatkowych do wydruku (pdf) lub edycji (doc, docx, rtf, xlx, xlsx) przydatnych w rozliczeniu podatku dochodowego, podatku akcyzowego czy VAT, CIT.

Aktywne filtry

ZAP-3

ZAP-3

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
SD-z2

SD-z2

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
SD-3

SD-3

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
SD-2

SD-2

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PT-2

PT-2

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PT-1

PT-1

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
PCC-2(5)

PCC-2(5)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
ORD-w1(3)

ORD-w1(3)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
ORD-w1(2)

ORD-w1(2)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
ORD-u(4)

ORD-u(4)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
ORD-u(3)

ORD-u(3)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
ORD-tk(3)

ORD-tk(3)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
ORD-tk(2)

ORD-tk(2)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
NIP-7(1)

NIP-7(1)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
IFT-2r

IFT-2r

Cena 0,00 zł
 • Tylko online