Dokumenty wypadku w drodze do (z) pracy

Definicję " Wypadek w drodze do pracy i z pracy" podaje art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, ze zm.): Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo iż droga ta została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.
Określenie "droga" nie dotyczy wyłącznie dróg publicznych i traktów znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń, lecz także: ścieżka na terenie prywatnym, klatka schodowa na zewnątrz mieszkania, droga na obiad w czasie przerwy.

W tej kategorii znajdziesz bezpłatne wzory dokumentów oraz płatne wersje, które można wykorzystać przy sporządzaniu dokumentacji wypadku w drodze do/z pracy: karta wypadku, zawiadomienie o wypadku.

Aktywne filtry