Pełnomocnictwo ZUS

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

  • PEL Pełnomocnictwo - Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • PEL-Z Załącznik do pełnomocnictwa
  • PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS
  • PEL-O Odwołanie pełnomocnictwa - Odwołanie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Aktywne filtry