Formularze ZUS dla firm

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń dla firm, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF, na przykład:

 1. Rozliczenia konta i zwroty składek
 2. Dochodzenie / zabezpieczenie należności
 3. Ulgi i umorzenia
 4. Informacje dla ubezpieczonego
 5. Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe
 6. Pracownik wysłany do UE
 7. Pracownik wysłany poza UE
 8. Formularze dot. zasiłków
 9. RWN Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
 10. RD-3 Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
 11. RD-8 Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego
 12. ERP-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Aktywne filtry