Regulaminy BHP

Zgodnie z art. 207 § 2 k.p. najważniejsze obowiązki, jakie powinny być zawarte w regulaminie BHP to:
- organizacja pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- zapewnianie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp,
- wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń,
- uwzględnienie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
- zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
- zapewnienia wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.

Niektóre obszary związane z regulaminem BHP wymagają posiadania odpowiednich kwalifikacji, jakie może zapewnić tylko zawodowy inspektor BHP.

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory oraz wersje płatne regulaminów BHP dla m.in pracowni biologicznej, pracowni informatycznej, sali gimnastycznej. 

Aktywne filtry