Listy kontrolne BHP

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.), nałożono na służbę bhp obowiązek sporządzania co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Jedną z metod dokonania tej oceny są listy kontrolne. Takie dokumenty służą do sprawdzania i oceny warunków pracy w sposób rzetelny i kompleksowy, a co za tym idzie do weryfikacji stanu BHP. Listy sporządzane są w formie kwestionariusza zawierającego pytania związane ze środowiskiem pracy i związanymi z nim zagrożeniami. W większości przypadków listy są podzielone wg zagadnień np. szkolenia BHP, czynniki szkodliwe i niebezpieczne, badania lekarskie, rodzaj prac, wymagania dotyczące oświetlenia, wymagania dotyczące stanowiska pracy. 

W tej kategorii znajdziesz bezpłatne wzory dokumentów oraz płatne wersje list kontrolnych dla budowy, obiektów gastronomicznych, prac na określonych stanowiskach. Sprawdź też naszą kategorię: Niezbędnik BHP

Aktywne filtry