• Tylko online

Lista kontrolna BHP obiekty oświatowe

Szablon lub wzór dokumentu do uzupełnienia, do pobrania za darmo.

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
Lista kontrolna BHP obiekty oświatowe

Lista kontrolna BHP obiekty oświatowe

Szablon lub wzór dokumentu do uzupełnienia, do pobrania za darmo.

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument Lista kontrolna bhp obiekty oświatowe jest do pobrania w przedstawionym formacie RTF. Lista do przeglądu obiektów placówek oświatowych zawiera pytania kontrolne podzielone na kilkanaście obszarów: 

Stan budynku z zewnątrz:
elewacja budynku (ubytki, pęknięcia, możliwość odpadnięcia fragmentu),
stolarka budowlana – drzwi i okna (szczelność, zamknięcia, stan szyb),
balkony i gzymsy (pewność mocowania, zagrożenie oderwaniem się),
orynnowanie (stan mocowania, drożność),
stan kominów (ubytki, pęknięcia, drożność),
inne (np. kraty, parapety zewnętrzne, murki). 

Wejście do budynku: 
oznakowanie wejścia głównego i ewentualnych wejść tylko dla uczniów,
sposób zapewnienia kontroli nad osobami wchodzącymi i opuszczającymi budynek placówki oświatowej (monitoring, lokalizacja i obsada portierni, czytniki kart chipowych),
stan urządzeń ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. 

Korytarze:
stan posadzki,
mocowanie zdjęć, plansz i tablic na ścianach,
oświetlenie,
wentylacja,
ogrzewanie,
zabezpieczenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
oznakowanie dróg dojścia do niektórych pomieszczeń (np. szatni, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, gabinetu dyrektora),
rozmieszczenie i oznakowanie sprzętu ppoż.,
oznakowanie stref o ograniczonej dostępności, np. dla uczniów oraz osób niezatrudnionych. 

Schody wewnętrzne i zewnętrzne:
stan balustrad (pewność zamocowania, kompletność zabezpieczeń przed zjeżdżaniem),
stopnie (nieśliska powierzchnia, wykruszenia i pęknięcia – zwłaszcza krawędzi, pewność zamocowania ewentualnych wykładzin antypoślizgowych czy chodników),
oznakowanie krawędzi,
zabezpieczenie otwartej przestrzeni pomiędzy biegami schodów. 

Sale lekcyjne: 
stan posadzki,
oświetlenie,
wentylacja,
ogrzewanie,
stanowiska (odpowiednia liczba, dostosowanie do ­warunków antropometrycznych uczniów),
rozmieszczenie mebli i sprzętu,
mocowanie zdjęć, plansz i tablic na ścianach,
dostosowanie do uczniów niepełnosprawnych. 

Warsztaty, laboratoria, pracownie specjalistyczne, wymagania ogólne:  

dopuszczalna liczba uczniów mogących brać udział w zajęciach,
stan posadzki,
oświetlenie,
wentylacja,
ogrzewanie,
rozmieszczenie mebli i sprzętu,
mocowanie zdjęć, plansz i tablic na ścianach,
dostosowanie pomieszczeń i stanowisk do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,
regulaminy porządkowe, instrukcje określające zasady pracy i postępowania w sytuacjach zagrożenia,
wyposażenie w apteczki pierwszej pomocy (także zawartość i przydatność medykamentów do użycia) oraz instrukcje udzielania pomocy. 

Wymagania szczególne dla sali gimnastycznej 
zamocowanie wyposażenia (drabinki, tablice i kosze, bramki, itp.),
zabezpieczenie okien i lamp (osłony, trwałość zabezpieczeń),
sprawność wyposażenia sali gimnastycznej, tzn. drabinek gimnastycznych, skrzyń gimnastycznych, kozłów, odskoczni, ławeczek, równoważni, itp.

Wymagania szczególne dla pracowni chemicznych i fizycznych:
warunki do przeprowadzania doświadczeń i pokazów (miejsce, sprzęt),
zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników (np. odciągi miejscowe),
niezbędne środki ochrony indywidualnej (gogle, rękawice, maski filtrujące i pochłaniające),
odzież i obuwie ochronne,
przechowywanie substancji i preparatów chemicznych (odpowiednie i właściwie zabezpieczone szafy, pojemniki adekwatne do przechowywania danego rodzaju substancji z opisem zawierającym nazwę oraz informacje o potencjalnym niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia, hermetyczność),
karty charakterystyki (m.in. kompletność i dostępność).

Wymagania szczególne dla pracowni komputerowych: 
właściwa organizacja stanowisk komputerowych (biurko, ergonomia krzeseł, ustawienie monitora, klawiatury),
rozmieszczenie (odpowiednie odległości pomiędzy stanowiskami, ustawienie względem źródeł światła, okien, itp.),
oświetlenie miejscowe (bliki, olśnienia),
sprawność komputerów i urządzeń peryferyjnych (np. drukarek). 

Toalety: 
ilość kabin dla chłopców i dziewcząt,
stan posadzek i okładzin ściennych (także drożność odpływu),
oświetlenie, wentylacja i ogrzewanie,
stan umywalek, misek ustępowych i pisuarów (zasilanie w bieżącą wodę, drożność odpływów, stabilność zamocowania, kompletność wyposażenia, pęknięcia i wykruszenia),
czystość,
dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

Szatnie:
liczba i stan miejsc do siedzenia (np. stabilność krzeseł),
liczba i zamocowanie wieszaków (także ich rozmieszczenie i zabezpieczenie ewentualnych miejsc tworzących zagrożenia),
sprawność zamknięcia w drzwiach wejściowych,
wentylacja, ogrzewanie i oświetlenie,
możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. 

Stołówki: 
liczba i stan miejsc do siedzenia (np. stabilność i krawędzie krzeseł),
liczba i stan stolików (np. stabilność, krawędzie blatów),
stan posadzki,
wentylacja, ogrzewanie i oświetlenie. 

Kuchnie: 
stan wyposażenia – zwłaszcza zainstalowanych urządzeń (np. kuchenki, krajalnice, maszynki do mielenia, ale też blatów do sporządzania i wydawania posiłków),
instrukcje użytkowania, 
stan narzędzi ręcznych (eliminowanie uszkodzonych),
stan podłogi, okładzin ściennych (także pomostów roboczych),
stan instalacji wodno-kanalizacyjnej w tym kratek ściekowych w podłodze),
czystość,
warunki przechowywania żywności,
aktualność badań lekarskich pracowników,
wykonanie ewentualnych zaleceń inspekcji sanitarnej. 

Kotłownie: 
dopuszczenie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu do eksploatacji,
sprawność instalacji alarmowej w kotłowni opalanej gazem,
dostępność instrukcji bezpiecznej obsługi kotłów,
wentylacja,
kwalifikacje obsługi. 

Strychy, poddasza: 
stan więźby dachowej (ogląd),
stan pokrycia dachowego (przecieki, mocowanie elementów),
wyjścia na dach i dojścia do kominów,
ład i porządek (usuwanie rzeczy niepotrzebnych),
nieproszeni lokatorzy – osy, szerszenie. 

Piwnice: 
zacieki i plamy na murach (być może to początek grzyba lub oznaka awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej),
ład i porządek (należy usuwać niepotrzebne przedmioty),
stan fundamentów,
posadzki,
dostępność do zaworów (także ich oznakowanie),
myszy, szczury. 

Instalacja elektryczna
Sprzęty i meble
Maszyny i urządzenia techniczne

Instalacja piorunochronna
Instalacja gazowa
Instalacja grzewcza i wentylacyjna
Instalacja wodno-kanalizacyjna
Teren placówki oświatowej
Wejście na teren placówki oświatowej

Zabezpieczenie przeciwpożarowe: 
oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
rozmieszczenie i oznakowanie sprzętu ppoż.,
karty napraw i konserwacji podręcznego sprzętu ppoż. (gaśnic),
wyznaczenie i utrzymywanie w porządku dróg pożarowych,
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zwalczanie pożarów i ewakuację,
dostępność instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru. 

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-381

Opis

Typ pliku
rtf

Zobacz także