Podróże służbowe

Zgodnie z art. 775. § 1 Kodeksu Pracy - Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Dodatkowo od 1 marca 2013r. w porządku prawnym obowiązuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Aby podróż została zakwalifikowana do podróży służbowej musi charakteryzować się poniższymi cechami i te cechy muszą wystąpić łącznie. Podróż służbowa jest odbywana:
- poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy,
- na polecenie pracodawcy,
- w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania.

Podróżą służbową
- nie będzie wykonywanie pracy (zadań) w różnych miejscowościach, gdy przedmiotem zobowiązania pracownika jest stałe wykonywanie pracy (zadań) w tych miejscowościach,
- nie będzie wykonywanie uzgodnionej przez strony pracy, która ze swej istoty polega na stałym przemieszczaniu się po określonym obszarze, ponieważ pracownik realizuje jedynie niewykraczające poza warunki umówione przez strony zobowiązanie, jakie przyjął nawiązując stosunek pracy.

W tej kategorii znajdziesz darmowe dokumenty do wydruku i płatne wersje plików: Polecenie wyjazdu służbowego i rachunek kosztów podróży, Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej, Rozliczenie zaliczki, Wniosek na wyjazd służbowy za granicę, Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w związku z dokonaniem jednorazowego odpisu amortyzacji, Wniosek o zaliczkę, Zlecenie wypłaty zaliczki na podróż służbową, Polecenie wyjazdu służbowego i rachunek kosztów podróży, Rozliczenie zaliczki, Wniosek na wyjazd służbowy za granicę.

Aktywne filtry