Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

KRS jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych, która składa się z rejestrów: rejestru przedsiębiorców; rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej; rejestru dłużników niewypłacalnych. Dodatkowo zawiera dane o przedsiębiorcy, takie jak: informacje o zaległościach podatkowych i celnych, zaległościach wobec ZUS, wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Rodzaje formularzy wniosków składanych do KRS określa  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. W tej kategorii znajdziesz m.in wzory:
- CI KRS-EKDS - Wniosek o udostępnienie dokumentu z Elektronicznego Katalogu Dokumentów
- CI KRS-CDN - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
- CI KRS-CDO - Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
- CI KRS-CDT - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
- CI KRS-CNR - Wniosek o podanie numeru KRS
- CI KRS-COD - Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
- CI KRS-CWY - Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego
- CI KRS-CZ-OPP - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego
- CI KRS-CZN - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
- CI KRS-CZT - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, Wniosek o wydanie zaświadczenia, o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Aktywne filtry