Normy i znaki BHP

Najważniejsze kwestie dotyczące znaków bezpieczeństwa (ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, BHP) zostały opisane i  uregulowane w europejskiej Dyrektywie 92/58/EWG w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy. Norma dotycząca znaków ostrzegawczych BHP to PN-EN ISO 7010 obowiązuje na terenie wielu państw oraz ujednolica wygląd znaków bezpieczeństwa, w tym znaków ewakuacyjnych. Znaki ewakuacyjne są dobrze rozpoznawalne, ułatwiają komunikację, czy przeprowadzanie akcji ratunkowych. Znaki ostrzegawcze bhp informują o zagrożeniu oraz pozwalają zachować większą czujność, by praca przebiegała w bezpiecznych warunkach. Umieszcza się je w pobliżu miejsc i punktów, w których zagrożenia są szczególnie niebezpieczne i nie można wyeliminować ich innymi środkami lub poprzez procedury i procesy postępowania w danym miejscu pracy.

Polskie normy dotyczące znaków bezpieczeństwa p.poż i BHP zawierają szczegółowe wymagania, m.in. dotyczące barw, kształtów czy sposobu rozmieszczenia:
- PN-93/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. (Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7010:2012)
- PN-92/N-01252 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. (Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7010:2012)
- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. (Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7010:2012)
- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. (Norma obowiązująca równolegle z normą PN-92/N-01256/02)
- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach przeciwpożarowych
- PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa Techniczne środki przeciwpożarowe
- PN-74/T-06260 Źródła promieniowanie elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze
- PN-79/J-08002 Źródła promieniowania jonizującego. Znaki ostrzegawcze.

Aktywne filtry