Druki inwentaryzacyjne

Zagadnienia dotyczące inwentaryzacji zostały uregulowane w Rozdziale 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.z2021r.poz.217). Inwentaryzację w firmie przeprowadzana się okresowo lub doraźnie, w zależności od celu, potrzeby, powodów, charakterystyki działalności firmy, czy wymogów ustawowych. Metodami przeprowadzenia inwentaryzacji są: spis z natury, potwierdzenie salda, weryfikacja, czyli porównanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacja ich wartości. W art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości określono, że inwentaryzację należy przeprowadzić, co do zasady, na ostatni dzień roku obrotowego. Gdy firma przyjmuje za rok obrotowy rok kalendarzowy, będzie to 31 grudnia danego roku. Inwentaryzację niektórych składników można rozpocząć 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończyć do 15. dnia następnego roku.

Ustawa nie określa kwestii formalnych czy technicznych przeprowadzenia inwentaryzacji. W pracach inwentaryzacyjnych można wykorzystać arkusz na 50, 60, 160 czy 560 pozycji, w formacie PDF do druku, czy xlsx do edycji. Niezależnie od wybranej formy, można wybrać wzór i dostosować do swoich potrzeb.

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory oraz płatne wersje: Arkusz spisu z natury, Oświadczenie poinwentaryzacyjne osoby odpowiedzialnej materialnie, Potwierdzenie salda, Protokoły inwentaryzacyjne, Protokoły weryfikacyjne, Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych.

Aktywne filtry