Polski Ład

Polski Ład to program społeczno-gospodarczy przygotowany wg twórców w celu przezwyciężenia skutków pandemii. Przepisy tej reformy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. W ramach pakietu zmiany wprowadzono do wielu ustaw, w tym również podatkowych. Podatkowa część Polskiego Ładu została wprowadzona Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o  podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, 2349, 2427 i 2469). Nowe przepisy dotyczą m.in:
- kwoty wolnej od podatku, która wzrosła do 30 tys. zł,
- podniesienia progu podatkowego z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł.,
- zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców
- likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych (7,75%),
- zmian kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 5,1 tys. zł, która odliczana jest zarówno w rocznym obliczeniu podatku według skali podatkowej (w PIT-36, PIT-36S, PIT-37, PIT-40A) jak i przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie roku,
- zmian w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- zmian w naliczaniu wynagrodzeń pracowników, wprowadzenia tzw. ulgi dla klasy średniej,
- dodatkowych ulg podatkowych tzw. Ulga dla rodzin 4+, czy PIT zero dla rodzin, czyli dla rodzin z minimum czworgiem dzieci (pod warunkiem  że rodzic nie jest osobą pracującą w ramach umowy o dzieło, na kontrakcie menedżerskim, członkiem zarządu z powołania lub sportowcem),
- dodatkowych ulg dla pracujących seniorów,
- dodatkowych ulg  dla osób powracających do Polski,
- zmian w obowiązkach płatników podatku i w preferencjach dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci,
- zmian opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez wspólników spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki komandytowej, które pochodzą z zysków tych spółek osiągniętych w okresie, gdy spółki te były opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).

W tej kategorii znajdziesz wzory pism, wniosków, dokumenty i podręczniki które będą potrzebne przy zmaganiu się z nowymi przepisami wprowadzonymi w 2022 r. przez tzw. Polski Ład. 

Aktywne filtry