Wnioski i zaświadczenia lekarskie ZUS

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

  • ZAS 7 Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową
  • OL-FZLA Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
  • OL-2 Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego

Aktywne filtry