Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska to urząd administracji rządowej, który zajmuje się działami: energia, klimat, środowisko. Tematy jakimi zajmuje się ministerstwo to też: czyste powietrze, segregacja odpadów, fundusze środowiskowe, edukacja ekologiczna, geologia i górnictwo, łowiectwo, leśnictwo, polityka klimatyczna, odnawialne źródła energii, gospodarka wodorowa, nadzór i współpraca z organizacjami pozarządowymi, cyberbezpieczeństwo w sektorze energii, energia jądrowa, uciążliwość zapachowa, program prosument, badania statystyczne dotyczące: stanu i ochrony środowiska, rynku paliwowo-energetycznego i materiałowego, leśnictwa i łowiectwa.

Podstawa prawna działania: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1734).

W tej kategorii znajdziesz dokumenty, akty prawne, wzory wniosków wydane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, m. in. wniosek o dodatek osłonowy, krajowy plan na rzecz energii. 

Aktywne filtry