Podatek VAT

Najbardziej popularny w Polsce obok podatku dochodowego jest podatek VAT (z angielskiego value-added tax). VAT jest podatkiem odprowadzanym od towarów i usług, a dokładniej od:
- od odpłatnej dostawy towarów (wraz z przeniesieniem prawa do rozporządzania danym towarem jako właściciel)
- od odpłatnego świadczenia usług, które nie jest dostawą towarów
- od importu i eksportu towarów na terytorium kraju
- od płatnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju
- od wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostarczenia towaru lub z chwilą dokonania usługi. Jeżeli podatnik z wartości sprzedaży uzyskał mniej niż 200 000zł w poprzednim roku podatkowym, nie płaci podatku VAT. Dotyczy to też osób rozpoczynających działalność gospodarczą, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy ww. kwoty. 
Tzw. VATowcem, czyli podatnikiem VAT są: osoby fizyczne, prawne oraz spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie (czyli jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), które wg regulacji prawnych samodzielnie wykonują działalność gospodarczą, bez względu na cel, rezultat takiej działalności. Ustawodawca przewidział jeszcze tzw. "małego podatnika VAT", tj. podatnika którego wartość sprzedaży nie przekroczyła 1200000 euro lub 45000 euro (wg przypadków określonych w ustawie) w poprzednim roku podatkowym. Ten rodzaj podatników rozlicza się metoda kasową. 

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory formularzy, wniosków, dokumentów oraz płatne wersje pism związanych z zagadnieniem podatku VAT: VAT-7 VAT-7K VAT-8 VAT-9M VAT-10 VAT-11 VAT-12 VAT-13 itd., Ewidencja pomyłek zarejestrowanych w kasie fiskalnej, Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT.

Aktywne filtry

VAT-z(4)

VAT-z(4)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-UEK(3)

VAT-UEK(3)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-UEK(2)

VAT-UEK(2)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-UE(3)

VAT-UE(3)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-UE(2)

VAT-UE(2)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-ref(3)

VAT-ref(3)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-ref(2)

VAT-ref(2)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-r(11)

VAT-r(11)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-24(2)

VAT-24(2)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-23(2)

VAT-23(2)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-21(2)

VAT-21(2)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-13(1)

VAT-13(1)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-12(2)

VAT-12(2)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-12(1)

VAT-12(1)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-11(3)

VAT-11(3)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-11(2)

VAT-11(2)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-10(4)

VAT-10(4)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-10(3)

VAT-10(3)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-9m(3)

VAT-9m(3)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-9m(2)

VAT-9m(2)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-8(5)

VAT-8(5)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-8(4)

VAT-8(4)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-7k(8)

VAT-7k(8)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-7k(7)

VAT-7k(7)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online
VAT-7d(5)

VAT-7d(5)

Cena 0,00 zł
 • Tylko online