Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest odpowiedzialne za działy: zabezpieczenie społeczne, rodzina, praca.

W tej kategorii znajdź i pobierz dokumenty, akty prawne, wzory wniosków dotyczące m.in pomocy społecznej i świadczeń dla  osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej; świadczeń socjalnych;  zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, świadczenia 500+, opieki nad dzieckiem do lat 3, ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, stosunków pracy i warunków pracy, wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych, wypadków w pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Sprawdź też darmowe wnioski z kategorii Polski Ład

Aktywne filtry