Pozwy

Pozew to pismo procesowe, składane przez powoda / powódkę w procesie cywilnym, które służy dochodzeniu swoich praw w postępowaniu przed sądem. Złożenie pozwu wszczyna postępowanie w sprawie. Aby pozew był skuteczny, czyli by sąd przystąpił do jego rozpatrywania, pozew musi spełniać warunki pisma procesowego wskazane przez prawo. Do najważniejszych elementów pozwu należą: oznaczenie sądu do którego kieruje się sprawę, oznaczenie stron (w tym należy podać adres), oznaczenie pełnomocnika, oznaczenie rodzaju pozwu (o alimenty, o rozwód, o zapłatę), określenie żądania, uzasadnienie, wartość przedmiotu sporu (w sprawach majątkowych), dowód uiszczenia opłaty sądowej, załączniki, podpis. Pismo procesowe można przygotować samodzielnie lub zlecić kancelarii prawnej. 

W tej kategorii znajdziesz wzory pozwów: pozew o rozwód, pozew o sprostowanie świadectwa pracy, pozew o rozwiązanie spółki jawnej, pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Aktywne filtry