• Tylko online

Lista kontrolna BHP stolarz

Szablon lub wzór dokumentu do pobrania za darmo, do edycji.

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
Lista kontrolna BHP stolarz

Lista kontrolna BHP stolarz

Szablon lub wzór dokumentu do pobrania za darmo, do edycji.

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument Lista kontrolna bhp stolarz jest do pobrania w przedstawionym formacie doc. Darmowa lista kontrolna bhp może pomóc w sprawdzeniu stanowiska pracy oraz warunków pracy stolarza. Dokument zawiera tabelkę z pytaniami, z możliwością zaznaczenia odpowiedzi tak / nie. Wszystkie pytania zostały podzielone na kilka obszarów, np.: 

Wyposażenie robocze
1. Czy wszystkie maszyny są wyposażone w osłony?
2. Czy są dostępne instrukcje bezpiecznej pracy?
3. Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie właściwego użytkowania maszyn?
4. Czy kontrole i badania wyposażenia roboczego są prowadzone regularnie?
...

Zagrożenia elektryczne
1. Czy maszyny o napędzie elektrycznym są uziemione?
2. Czy wszystkie elektryczne przedłużacze, kable i wtyczki są utrzymywane w dobrym stanie?
3. Czy wszystkie złącza, przełączenia, oprawy są izolowane?
4. Czy wyposażenie elektryczne odpowiada potrzebom danego środowiska pracy?
5. Czy są prowadzone okresowe kontrole ochrony przeciwporażeniowej?
...

Jakość powietrza
1. Czy w pomieszczeniach pracy są zainstalowane wyciągi miejscowe i wentylacja ogólna?
2. Czy instalacje odciągające są regularnie sprawdzane?
3. Czy sufity, ściany działowe, osłony kablowe itp. są regularnie czyszczone i odpylane?
4. Czy jakość powietrza na stanowisku pracy jest oceniana?

Hałas
1. Czy występują przekroczenia wartości dopuszczalnych (NDN) hałasu na stanowiskach pracy?
2. Czy są stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające hałas?
3. Czy są stosowane środki ochrony indywidualnej słuchu (wkładki lub nauszniki przeciwhałasowe)?
4. Czy są oceniane poziomy hałasu na stanowisku pracy?

Drgania mechaniczne
1. Czy są eliminowane drgania mechaniczne, które mogą być przekazywane z maszyn przez uchwyty do kończyn górnych pracowników?
2. Czy pracownicy nieostrożnie posługują się narzędziami lub maszynami uderzającymi, wirnikowymi lub wibrującymi, np. wiertarkami, piłami łańcuchowymi lub narzędziami wibrującymi, wirnikowymi lub szlifierskimi?
...

Oświetlenie
1. Czy natężenie oświetlenia na stanowiskach pracy jest wystarczające do łatwego i wygodnego wykonywania czynności
2. Czy barwy przedmiotów w miejscu pracy są łatwo rozróżnialne?

Ruchome części maszyn
1. Czy wszystkie ruchome elementy maszyny są osłonięte, tak aby dostęp do nich podczas ich ruchu był niemożliwy?
2. Czy podczas pracy maszyny możliwy jest dostęp do obrabianego przedmiotu?
3. Czy zamocowane na maszynie osłony są kompletne, dobrze zamocowane i w pełni osłaniają części ruchome?
4. Czy operatorzy maszyn są odpowiednio przeszkoleni?
5. Czy operatorzy maszyn stosują przewidziane dla nich środki ochrony indywidualnej oraz odpowiednie ubranie i obuwie robocze?

Pożar
1. Czy w miejscach pracy zagrożenie pożarem jest odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy?
2. Czy sprzęt przeciwpożarowy jest sprawny i systematycznie sprawdzany?
3. Czy sprzęt przeciwpożarowy jest łatwo dostępny?
...
6. Czy są prowadzone szkolenia w zakresie akcji przeciwpożarowej?

Ryzyko zdrowotne
1. Czy pracownicy są poddawani odpowiednim badaniom medycznym?
2. Czy dla pracowników narażonych na wysoki poziom hałasu są prowadzone okresowe badania audimetryczne?
3. Czy pracownicy są szkoleni odnośnie właściwego sposobu podnoszenia i przenoszenia ciężarów?
4. Czy przy projektowaniu stanowisk pracy są uwzględniane szczególne potrzeby pracowników?

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-384

Opis

Typ pliku
doc

Zobacz także