• Tylko online
Wypowiedzenie umowy o prace przez pracownika 2022

Wypowiedzenie umowy o prace z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez pracownika - wzór 2022

Szablon lub wzór dokumentu do pobrania, łatwej edycji.

5,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
Wypowiedzenie umowy o prace z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez pracownika - wzór 2022

Wypowiedzenie umowy o prace z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez pracownika - wzór 2022

Szablon lub wzór dokumentu do pobrania, łatwej edycji.

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument Wypowiedzenie umowy o prace z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez pracownika - wzór 2022 jest do pobrania w formacie docx. Wzór wypowiedzenia zawiera przykładowe dane do podmiany oraz pola do dostosowania, bądź uzupełnienia:
- miejscowość, data złożenia wypowiedzenia
- dane pracodawcy
- dane pracownika
- oświadczenie o wypowiedzeniu
- informacja o zachowaniu okresu wypowiedzenia
- informacja o umowie wypowiadanej
- prośba o wyznaczenie daty zakończenia stosunku pracy
- miejsce na podpis pracownika.

Pracownik może rozwiązać każdą umowę o pracę z każdego powodu, którego nie musi ujawniać, w każdym momencie trwania stosunku pracy, przez złożenie pracodawcy pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem. Pismo z wypowiedzeniem pracownik może wręczyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą na adres siedziby firmy. Pracodawca będzie przechowywał to pismo w aktach osobowych pracownika.

W zależności od stażu pracy w danej firmie pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy na czas określony lub nieokreślony przysługuje okres wypowiedzenia. Ile wyniesie okres wypowiedzenia? 
- 2 tygodnie - jeżeli staż pracy trwał mniej niż 6 miesięcy
- miesiąc - jeżeli staż pracy trwał więcej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 3 lata
- 3 miesiące - jeżeli staż pracy trwał powyżej 3 lat. 
Wszystkie okresy wypowiedzenia są skuteczne na koniec tygodnia lub miesiąca. 

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-841

Opis

Typ pliku
docx