• Tylko online

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Szablon lub wzór dokumentu do edycji, do pobrania za darmo.

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Szablon lub wzór dokumentu do edycji, do pobrania za darmo.

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę jest do pobrania w formacie docx. Wzór oświadczenia zawiera "wykropkowane" miejsca do uzupełnienia:
- miejscowość, data rozwiązania umowy
- dane pracodawcy
- dane pracownika
- oświadczenie o rozwiązaniu
- przyczyna i podstawa prawna rozwiązania umowy
- miejsce na podpis pracodawcy lub osobę upoważnioną 

Pracodawca ma prawo rozwiązać każdą umowę o pracę zawartą z pracownikiem (tj. umowę zawartą na czas określony, na okres próbny, umowę na czas nieokreślony). Pracodawca składa pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę pracownikowi co do zasady: osobiście, przez upoważnioną osobę lub za pośrednictwem poczty. Umowa rozwiązuje się z chwilą wręczenia pracownikowi tego dokumentu. 

W oświadczeniu obowiązkowo należy wskazać przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ustawa ściśle określa, jakie przyczyny uzasadniają rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, np. 
- z winy pracownik (tzw. zwolnienie dyscyplinarne): pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, popełnił przestępstwo, utracił uprawnienia
- nie jest zawiniona przez pracownika: jego nieobecność w pracy jest zbyt długa lub uporczywa, pracownik jest niezdolny do pracy w skutek choroby trwającej.

Pracodawca może wręczyć pracownikowi oświadczenie w ciągu miesiąca od dnia, kiedy dowiedział się o przyczynie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub w przypadkach niezawinionych przez pracownika - po upływie tych terminów, które wiążą się z przyczyną rozwiązania umowy.

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-818

Opis

Typ pliku
docx