• Tylko online

Wypowiedzenie umowy o pracę za skróconym okresem wypowiedzenia przez pracodawcę

Szablon lub wzór dokumentu do edycji, do pobrania za darmo.

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
Wypowiedzenie umowy o pracę za skróconym okresem wypowiedzenia przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę za skróconym okresem wypowiedzenia przez pracodawcę

Szablon lub wzór dokumentu do edycji, do pobrania za darmo.

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Darmowy wzór Wypowiedzenie umowy o pracę za skróconym okresem wypowiedzenia przez pracodawcę jest do pobrania w formacie doc. Wzór wypowiedzenia zawiera "wykropkowane" miejsca do uzupełnienia:

- miejscowość, data złożenia wypowiedzenia
- dane pracodawcy
- dane pracownika
- oświadczenie o wypowiedzeniu
- informacja o skróceniu okresu wypowiedzenia
- informacja o umowie wypowiadanej
- pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (czyli 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy, w którego obszarze właściwości praca była lub miała być wykonywana, lub sądu właściwego dla siedziby pozwanego czyli pracodawcy)
- przyczyna wypowiedzenia umowy
- miejsce na podpis pracodawcy lub osobę upoważnioną 

Pracodawca ma prawo rozwiązać za wypowiedzeniem każdą umowę o pracę zawartą z pracownikiem (tj. umowę zawartą na czas określony, na okres próbny, umowę na czas nieokreślony). Pracodawca składa pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę pracownikowi co do zasady: osobiście, przez upoważnioną osobę lub za pośrednictwem poczty.

Według Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wypowiadając umowę o pracę pracodawca musi wskazać przyczyny wypowiedzenia. Przyczyna powinna być uzasadniona, konkretna (nie może być zbyt ogólna, powinna być zrozumiała dla pracownika), indywidualna, prawdziwa (musi zaistnieć, albo być przyszła, ale realna). Bez podania przyczyny, wypowiedzenie uznaje się za bezskuteczne. 

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-666

Opis

Typ pliku
doc