• Tylko online

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (kw-wpis)

Szablon lub wzór wniosku do pobrania, do uzupełnienia. 

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
Wniosek o wpis w księdze wieczystej (kw-wpis)

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (kw-wpis)

Szablon lub wzór wniosku do pobrania, do uzupełnienia. 

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument Wniosek o wpis do księgi wieczystej KW-WPIS jest do pobrania w formacie rtf. 

Wypełniając wniosek należ pamiętać, by: wypełnić go w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami w jasnych polach, bez skreśleń i poprawek, zgodnie z opisem pól. Do wniosku trzeba dołączyć formularz „KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej”, jeżeli wnioskodawca wnosi o wpis, zmianę lub wykreślenie więcej niż dwóch:
- współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych lub współuprawnionych;
- praw (innych niż własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), roszczeń, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, hipotek.

We wniosku można zaznaczyć odpowiednią treść żądania wymierając jedną z poniższych:
- sprostowanie oznaczenia nieruchomości/ujawnienie budynku lub urządzenia,
- odłączenie/wyodrębnienie części nieruchomości i przyłączenie tej części do innej, istniejącej księgi wieczystej,
- wpis właściciela (współwłaściciela), użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego), uprawnionego (współuprawnionego),
- wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipotek.

Każdy wniosek można złożyć w biurze podawczym wydziału ksiąg wieczystych lub nadać w placówce pocztowej operatora pocztowego na adres tego wydziału.

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-1260

Opis

Typ pliku
rtf