• Tylko online

ORZ kierowca samochodu osobowego, ciężarowego

Szablon lub wzór dokumentu ORZ do edycji, do pobrania za darmo.

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
ORZ kierowca samochodu osobowego, ciężarowego

ORZ kierowca samochodu osobowego, ciężarowego

Szablon lub wzór dokumentu ORZ do edycji, do pobrania za darmo.

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument ORZ kierowca samochodu osobowego, ciężarowego jest do pobrania w formacie DOC. W darmowym wzorze oceny ryzyka zawodowego zostały opisane zagrożenia na tym stanowisku, możliwe skutki, działania profilaktyczne.

Zagrożenia na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego, samochodu osobowego: przemieszczające się pojazdy, przemieszczające się maszyny i pojazdy, przemieszczające się narzędzia , elementy ruchome – wyroby, półwyroby i materiały, elementy ostre, chropowate i wystające, elementy spadające, spadające elementy elewacji, sople lodu, gałęzie drzew, elementy ogrodzenia, inne przedmioty, płyny i gazy pod ciśnieniem, śliskie i nierówne powierzchnie, ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia, dostępy), powierzchnie gorące, substancje żrące, zagrożenie pożarem , prąd elektryczny, wyładowania burzowe, hałas, drgania ogólne, drgania przenoszone na kończyny górne, promieniowanie radiowe, oświetlenie, środowisko niejednorodne, substancje chemiczne, czynniki biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty, pleśnie, glony, rośliny i zwierzęta, bolerioza, kleszczowe zapalenie opon mózgowych, bąblowica, wścieklizna; nagłe przypadki medyczne, obciążenia fizyczne – statyczne i dynamiczne, obciążenia nerwowe – stres, obciążenia nerwowe, pożar, wypadki komunikacyjne.

By uniknąć zagrożeń, profilaktycznie należy np.:
- Stosować się do przepisów ruchu drogowego.
- Oznakować drogi do transportu mechanicznego i ciągów ruchu pieszego.
- Kontrolować stan techniczny sprzętu.
- Przeprowadzać okresowe regulacje, konserwacje, wymiany części, przeglądy techniczne.
- Zawsze przenosić narzędzia wyłączo­ne spod napięcia, nie użytkować przy niesprawnym wyłączniku.
- Stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.
- Układać ładunek w sposób stabilny.
- Stosować się do przepisów i instrukcji dotyczących transportu, składowania i magazynowania.
- Używać ochron osobistych.
- Zachować szczególną ostrożność.
- Zachować ostrożność.

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-398

Opis

Typ pliku
doc