• Tylko online

ORZ dla operator prasy mimośrodowej

Szablon lub wzór dokumentu ORZ do edycji, do pobrania za darmo.

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
ORZ dla operator prasy mimośrodowej

ORZ dla operator prasy mimośrodowej

Szablon lub wzór dokumentu ORZ do edycji, do pobrania za darmo.

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument ORZ dla operator prasy mimośrodowej jest do pobrania w przedstawionym formacie doc. Operator prasy mimośrodowej wykonuje operację wykrawania elementów z arkusza blachy o wymiarze 500x 300x 2 mm. W prasie stosuje się włączniki dwuręczne. Arkusze blachy podawane są ręcznie — po pobraniu ze stosu ułożonego na palecie ustawiane w przestrzeni roboczej wykrojnika. Po wykonaniu wykrawania operator unosi i spycha wycięty element oraz odpad. Wycięty element i odpad układa w oddzielnych pojemnikach. Pojemniki z wykrojonymi elementami i odpadem ustawione są na palecie. Palety dostarczane i odbierane są przez pracownika transportu wózkiem widłowym. Hałas emitowany przez urządzenia przekracza 90dB.

Ocena ryzyka zawodowego operatora prasy mimośrodowej została wykonana metodą JSA - Job Safety Analysis, jest to jedna z metod matrycowych. Ryzyko zawodowe JSA opisano przez parametry:
- konsekwencje C
- prawdopodobieństwo konsekwencji P.

Prawdopodobieństwo konsekwen­cji to suma trzech elementów:
- częstotliwości występowania zagrożenia F,
- prawdopodobieństwa zda­rzenia O
- możliwości uniknięcia lub ograniczenia szkody A.

Częstotliwość występowania zagrożenia, prawdopodobieństwo zdarzenia i możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody szacowane są na pięciu poziomach i opisane w sposób niebudzący wątpliwości, jednak brakuje tu liczbowej oceny praw­dopodobieństwa zdarzenia, co nieco utrudnia jego szacowanie. Konsekwencje zdarzenia szaco­wane są na czterech poziomach. Te dodatkowe parametry ułatwiają ocenę ryzyka, a ponadto wprowa­dzenie parametru A (możliwości ograniczenia lub uniknięcia szkody) już w początkowej fazie szaco­wania przypomina o konieczności prowadzenia działań profilaktycznych. Wątpliwości budzi jedynie ocena ryzyka na najniższym poziomie - „ryzyko pomijalne" - gdyż sugeruje to, że nie są potrzebne jakiekolwiek działania, w tym takie, które kontrolują, czy ryzyko pozostanie na tym samym poziomie.

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-394

Opis

Typ pliku
doc