• Tylko online
  • -20%

Ocena Ryzyka Zawodowego (ORZ) Telemerketer

Wzór dokumentu oceny ryzyka zawodowego na stanowisko Telemarketera 

30,00 zł
24,00 zł Zniżka 20%
Brutto

account_circleWyślij link
Ocena Ryzyka Zawodowego (ORZ) Telemerketer

Ocena Ryzyka Zawodowego (ORZ) Telemerketer

Wzór dokumentu oceny ryzyka zawodowego na stanowisko Telemarketera 

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument Ocena Ryzyka Zawodowego (ORZ) Telemarketer jest dostępny do pobrania w formacie docx. 

Dokument zawiera wyszczególnione sekcje wraz ze szczegółowymi opisami dla stanowiska telemarketera, które należy przeczytać i dostosować podczas tworzenia dedykowanego dokumentu ORZ:

- Nazwa stanowiska
- Nazwa komórki organizacyjnej, w której zorganizowane jest stanowisko
- Nazwa i typ obsługiwanych na danym stanowisku maszyn lub innych urządzeń
- Rodzaje wykonywanej pracy oraz miejsce pracy (opis podstawowych czynności i stanowiska pracy)
- Wykonywane czynności oraz sposób i czas ich wykonywania
- Liczba osób zatrudnionych na stanowisku pracy
- Czas wykonywania czynności w ciągu jednej zmiany

Oprócz opisanych powyższych elementów oceny ryzyka zawodowego na stanowisku telemarketera, w załączonej dokumentacji BHP znajduje się także Karta analizy i oceny ryzyka metodą RISK SCORE. Dokument ten przedstawia: typ zagrożenia, parametry ryzyka, szacowanie i wartościowanie poziomu ryzyka, określenie poziomu ryzyka końcowego po zastosowaniu środków profilaktycznych, Działania - które zmniejszają ryzyko do poziomu bezpiecznego oraz kategorię ryzyka końcowego.

Podstawy prawne opracowania ORZ:

  1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
  3. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437)
  4. Norma PN-N-18002 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego".

Ocena Ryzyka Zawodowego (ORZ) stanowi fundamentalny element analizy i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na różnych stanowiskach zawodowych, w tym również na stanowisku Telemarketera. Specjalistyczne aspekty związane z zaletami posiadania Oceny Ryzyka Zawodowego na tym konkretnym stanowisku to:

- Identyfikacja Potencjalnych Zagrożeń Zawodowych: ORZ umożliwia dokładną analizę procesów i czynników występujących na stanowisku Telemarketera, co pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń, takich jak długotrwałe narażenie na komunikację telefoniczną, niewłaściwa ergonomia pracy przy komputerze czy stres związany z wymaganiami sprzedażowymi.
- Minimalizacja Ryzyka Wypadków i Chorób Zawodowych: Poprzez staranny proces ORZ można wskazać środki zapobiegawcze oraz procedury postępowania, które pomogą minimalizować ryzyko wypadków, urazów oraz chorób zawodowych, takie jak zespoły nadgarstkowe czy objawy związane ze stresem.
- Optymalizacja Warunków Pracy: ORZ pozwala na ocenę aspektów związanych z ergonomią stanowiska pracy Telemarketera, takich jak dostosowanie krzeseł, monitorów, klawiatur i innych elementów do zapewnienia właściwej pozycji ciała oraz uniknięcia przeciążenia mięśni i stawów.
- Zgodność z Przepisami Prawnymi: Posiadanie aktualnej ORZ na stanowisku Telemarketera jest zgodne z wymaganiami przepisów prawa pracy oraz regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Umożliwia to pracodawcy spełnienie obowiązków związanych z ochroną zdrowia i życia pracowników.
- Podniesienie Świadomości Pracowników: Proces oceny ryzyka zawodowego pozwala na zwiększenie świadomości pracowników na temat potencjalnych zagrożeń oraz sposobów postępowania w sytuacjach ryzykownych. Dzięki temu pracownicy są bardziej gotowi do reagowania adekwatnie i odpowiednio na różnego rodzaju sytuacje.
- Planowanie Szkoleń i Działań Zapobiegawczych: Bazując na wynikach ORZ, pracodawca może skonstruować plan poprawy warunków BHP oraz działań zapobiegawczych, które są dostosowane do konkretnych zagrożeń występujących na stanowisku Telemarketera. To umożliwia pracownikom zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego wykonywania obowiązków.
- Efektywność i Produktywność: Poprawa warunków pracy i minimalizacja ryzyka wypadków przekłada się na zwiększoną efektywność i produktywność pracowników. Wpływa to pozytywnie na wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz ogólną satysfakcję z pracy.
- Posiadanie Oceny Ryzyka Zawodowego na stanowisku Telemarketera jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia i efektywności pracowników, a także dla zgodności z przepisami prawa. Dzięki temu procesowi możliwe jest zidentyfikowanie, minimalizacja oraz zarządzanie ryzykiem związanym z wykonywaniem tego zawodu.

#-4121

Opis

Typ pliku
docx

Zobacz także